Jaké jsou IT požadavky na instalaci stanice?

Co se týče IT požadavků, stačí disponovat funkční Wi-Fi sítí a zařízením s webovým prohlížečem.
Komunikace zařízení se sítí probíhá na standardním Wi-Fi 802.11 b/g/n.


Jaké jsou technické požadavky na instalaci stanice?

Stanice se umísťuje na venkovní zeď budovy.
Na montáž je potřeba: 2 hmoždinky  o ø6mm nebo větší (dle typu zdiva a případné izolace) - rozteč montážních otvorů je 186 mm pro přichycení do dřeva postačí dva vruty ø3,5mm.
K zařízení je nutno přivést napájení 24V z přiloženého adaptéru či jiného adekvátního zdroje 24 VDC.


Jsou nějaké další náklady spojené s provozem stanice?

Náklady na pořízení stanice je 17 990,- Kč vč. DPH. Instalace naším technikem: 2000,- Kč plus dopravné z Ostravy: 5 Kč/km.
Co se týče dalších poplatků, tak je stanice téměř bezúdržbová. Stačí cca 1x ročně provést vysátí nasávacího a výfukového otvoru stanice a disponovat funkční Wi-Fi sítí.


Jak mohu sdílet mapu stanic na svých webových stránkách?

Propojit stanici s webovými stránkami není žádný problém. Toto lze realizovat dvěma způsoby:
a) pomocí odkazu, nebo
b) vložením web. stránky do stránky
Přesný postup na propojení stránek Vám na požádání zašleme.


Je možné stanici použít i pro měření hodnot uvnitř budovy?

Ano, stanice je uzpůsobena i k měření vnitřních hodnot, zde je však nutné zamezit zápisu dat na server. V konfiguraci zařízení je zapotřebí smazat řádek adresy serveru v záložce EXPERT.


Je možné stanici přemístit?

Stanici můžete přemisťovat libovolně, jen je třeba dbát na dva úkony:
a) změnit GPS souřadnice u této stanice po přihlášení na webu http://perfect-air.com.pl,
b) v konfiguraci zařízení nastavit aktuální Wi-Fi síť (došlo-li k změně na jinou síť).


Kolik je potřeba stanic na monitorování celé obce?

Situace s polétavým prachem je pravdivá pro neměnný rovinatý terén, jako je pole, rybníky, lesy apod. Toto neplatí pro ulice, případně údolí, kde je prokázáno, že i stanice umístěné necelých 100 m od sebe vykazují velký rozdíl v naměřených hodnotách. Pro celkové pokrytí města či vesnice je potřeba vytvořit síť stanic. Univerzální počet stanic není znám, odvíjí se od prostorové specifikací jednotlivých území.


Identifikátor stanice na mapě je po výpadku el. energie šedý nebo zmizel z mapy zcela.

Po obnovení dodávky el. energie se obvykle stanice přihlásí k síti automaticky. U složitějších sítí však náběh (bootování) čidla trvá kratší dobu (15-30 sec), než náběh vlastní sítě WiFi. Po náběhu WiFi sítě odpojte stanici na 10 sekund od el. energie a znovu zapojte. Po 5 minutách (interval nutný k zápisu dat na server) zkontrolujte mapu a na ní stav Vašeho identifikátoru stanice. V případě, že řešení nepomohlo, kontaktujte technickou podporu.


Na mapě naše stanice hlásí: Senzor je vypnutý.

a) Stanice je odpojena od el. energie
b) Senzor je opravdu vypnutý. Překontrolujte, zda stanice svítí přímo na led panelu.  Svítí-li jedna z diod nebo stanice třikrát zablikala všemi diodami zároveň - stanice je v pořádku a je zapotřebí překontrolovat WiFi připojení
c) Ve správě stanic po přihlášení na stránkách https://perfect-air.com.pl je odškrtnutý checkbox “Stanice zapnuta”.


Stanice nesvítí

V nastavení stanice je z důvodu možnosti zamezení světelného  rušení možnost tento panel vypnout. Připojte se k wi-fi síti stanice a nastavte na stránkách http://pa-station.net. Nedaří-li se Vám připojit, stanice nesvítí a proběhla kontrontrola napájení kontaktujte technickou podporu.


Stanice je odpojena od WiFi nebo Internetu

Jste-li připojení přímo ke stanici - webové rozhraní http://pa-station.net ukazuje stav vašeho zařízení. V záložce status zkontrolujte, že je zobrazen SSID a název Vaší aktuální WiFi a IP adresa je přidělena (v jejím políčku je vypsáno unikátní číslo v trojicích, oddělené tečkami např: 192.168. 100. 105). Je-li zapsáno, je zapotřebí překontrolovat připojení WiFi do sítě internet. Není-li zapsáno nic, vyčkejte ještě cca 1 minutu a obnovte stránku. Pokud SSID nebo IP zůstalo nevyplněno  i nadále, nebo vypisuje “Brak Polonczenia”, je potřeba v záložce “KONFIG” nastavit aktuální WiFi v dosahu zařízení a zařízení restartovat.


Stanice je v poruše

Na stanici svítí či blikají led diody jinak než normálně. Zkontrolujte tabulku errorových hlášení a postupujte podle návodu. V případě potíží kontaktujte technickou podporu.