perfect-Air
 

Víte co dýcháte?

 

Měřte znečištění vzduchu sami. Nespoléhejte na data ze vzdálených stanic nebo získaná výpočtem z modelu.

 
perfect-air-smog.jpg
 
 

Polétavý prach je problém.

 

Znečištěné ovzduší každoročně zabíjí 4 miliony lidí na světě. V České republice ročně zemře v důsledku špatné kvality ovzduší 11 000 lidí.

Dostupné informace o kvalitě ovzduší často neodpovídají skutečnosti v místě vašeho bydlení nebo tam, kde tyto informace potřebujete. Prach se šíří prouděním vzduchu velmi nepředvídatelně. Ve městech se může stav ovzduší lišit vlivem počasí a lokality až v řádech desítek procent, a to i když jsou ulice hned vedle sebe.

Platforma perfect-Air umožňuje měřit stav znečištění přímo u vás doma, na chatě nebo na pracovišti a poskytuje zcela nový a osobní způsob monitoringu nebezpečných látek v ovzduší prostřednictvím výkonné stanice a zpracování dat, které jsou spolu s důležitými informacemi zobrazovány v mapě perfect-Air.

 

počet úmrtí vlivem znečištění venkovního ovzduší.

 
perfectair-dum-komin.jpg
 

Čistý vzduch je nezbytný pro zdraví.

Bohužel vždy čistý není.

Znečišťovatelé produkují jedovaté látky, které nejsou v místě vašeho pobytu jednoduše, bez měřících zařízení zjistitelné. Vdechujeme tyto látky prostřednictvím prachu, na který se vážou. Využitím naši monitorovací sítě získáte přesná a lokální data o stupni koncetrace polétavého prachu a váš život se stane zdravější a udržitelnější.

 

Lepší data
— lepší život

 
 

Osobní

Kdykoliv máte k dispozici aktuální data o kvalitě ovzduší.

Budoucnost monitoring ovzduší není založena na několika čidlech vzdálených od vašeho místa pobytu. Budoucnoust je osobní měření stavu ovzduší.

 

Hyperlokální

vy i vaše rodina získáte přesné hyperlokální informace.

Zpracováváme hyperlokální data znečištění ovzduší pro geograficky jasně vymezenou oblast, ve které se nacházíte nebo je předmětem vašeho zájmu.

 
 

Chytřejší

máte k dispozici informace o vlivu ovzduší na Vaše zdraví a historii vývoje znečištění.

Informace o kvalitě ovzduší a historii znečištění máte vždy po ruce. Chytrá zařízení mohou perfect-Air využít např. k řízení větrání v mísnosti.

 
 

Pořiďte si monitorovací stanici a staňte se součástí sítě perfect-Air.

 

Staňte se součástí komunity uživatelů a poskytovatelů aktuálních, přesných a hyperlokálních dat o stavu a kvalitě ovzduší. Díky nezávislým informacím z dostupných a přesných senzorů, které můžete mít neustále u sebe v mobilním telefonu nebo tabletu, budete lépe rozumět monitorovaným datům a můžete své aktivity přizpůsobit stavu ovzduší a svému zdraví na základě doporučení. Udělejte život zdravější a předvídatelnější sobě a svým blízkým.

 

Co je perfect-Air

 

Měřící stanice

Perfect-Air je moderní snímač, který měří stupeň znečištění polétavými prachovými částicemi PM2,5 a PM10 a základní parametry ovzduší (teplota, vlhkost vzduchu a atmosférický tlak). Použití kvalitních materiálů a dokonalé provedení znamená nezávislost na povětrnostních podmínkách.


API pro IoT

IoT (Interent of Things) zařízení mohou využívat data o kvalitě ovzduší v reálném čase, historii a předpovědi spolu s údaji o teplotě, tlaku a vlhkosti ovzduší. Zeptejte se nás na možnost registrace klíče API a začněte využívat naše data ve vašich výrobcích. Získáte tím konkurenční výhodu a dosáhnete lépe využitelných vlastností vašich výrobků.

Přehledná mapa

Díky síti snímačů je možná prezentace spolehlivých a aktuálních dat o kvaliě ovzduší v přívětivém formátu, který můžete mít kdykoliv po ruce. Data jsou snímána každé 3 minuty a jsou zobrazována na přehledné mapě Evropy. Informace ze senzorů je možné dohledat i rok zpětně.


Aplikace

Získáte vizuálně působivé informace o stavu znečištění v mobilu i tabletu v reálném čase nebo 365 dní zpětně. Prach, smog, teplota, vlhkost, tlak a zdravotní doporučení, která jsou tříděna podle jednotlivých populačních segmentů naznačují, co je vhodné dělat, vzhledem ke stavu znečišťujících látek v ovzduší. Aplikaci připravujeme.

 
 
modra.jpg