Vyhlašujeme soutěž-2.png
 

Škola pro planetu, aneb co jste letos udělali pro životní prostředí

 
 

Jako součást našeho závazku vůči planetě sázíme stromy v našich národních lesích. Můžete se k nám připojit prostřednictvím jakéhokoliv pozitivního dopadu prostřednictvím jednoduché soutěže.

 

 

Podmínky soutěže

 

zašlete nám nejpozději do 31.10.2019 dokumentaci svých aktivit pro podporu životního prostředí vykonaných v průběhu tohoto školního roku. Obrazovou a textovou dokumentaci (fotky, obrázky, rozsah textu není nijak omezen) odešlete na náš e-mail: info@perfect-air.cz

 

HODNOCEnÍ

Naše odborná komise vše vyhodnotí a vítězná škola získá naše zařízení pro podporu aktivní experimentální činnosti žáků EdLab a druhá nejlépe vyhodnocená škola obdrží stanici pro měření kvality ovzduší a polétavého prachu perfect-Air.

 
 

Hodnocena budou tato kritéria:

 • Oslovení či zapojení veřejnosti úřadů či firem z okolí.

 • Participace školního sboru.

 • Tradice či možnost opakování akce.

 • Počet zúčastněných.

 • Edukační hodnota.

 • Dopad na přírodu.

 

 

Výherce odměníme hodnotnými cenami

První místo — Sety EdLab

Interface EdLab ve školách nachází uplatnění v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo enviromentální výchovy s využitím specializovaných sad měřících sond, senzorů a příslušenství.

 • Čidla: teploměr, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr, luxmetr, pH metr, čidlo magnetického pole, barometr, čidlo měření krevního tlaku, senzor srdečního tepu

 • grafické zobrazení na PC

 • využití při výuce všech přírodovědných předmětů

Více informací o EdLab

Druhé místo — Stanice perfect-Air

Profesionální měřící stanice pro monitoring kvality a stavu venkovního ovzduší poskytujících spolehlivé a aktuální data o množství polétavého prachu v místě instalace stanice.

 • měření polétavého prachu PM10, PM2,5

 • měření tlaku, vlhkosti a teploty ovzduší

 • historie

 • přehledná mapa ovzduší online

Více informací o perfect-Air

 

 

Lepší planeta

IMG_4661.jpg

Naše společnost Slamka Consulting, s.r.o. se ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy, z.s. dlouhodobě zabývá vlivem prostředí na člověka. Také se aktivně zapojuje do dobrovolnických činností pro zlepšení životního prostředí, např. výsadbou nových stromů v oblastech zasažených kůrovcem, či živelnými pohromami.

Partneři soutěže

 

 
 

Dejte nám vědět co děláte pro planetu a my ty nejlepší školní aktivity odměníme.